Analiza de risc la securitate fizica

IMPORTANT !!

De la 01.07.2017  Analiza de risc la securitate fizica devine obligatorie pentru societatile comerciale!

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
Toate societatile comerciale sunt obligate sa contacteze un evaluator care sa realizeze analiza de risc la securitate fizica, aceasta urmand a fi efectuata pentru toate obiectele de activitate active si sediile pe care firmele le au, conform legii.
Termenul limita pana la care societatile comerciale trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitate fizica este 31 iunie 2017. In caz contrar, firmele risca amenzi uriase!

Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:
• Nerespectarea masurilor minimale de securitate.
• Analiza de risc la securitate fizica trebuie să asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Ce reprezinta?

Analiza de risc la securitatea fizica este necesara pentru a stabili de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile in fata hotilor. Fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.

Analizele de risc se efectueaza doar de catre experţi inscrisi în R.N.E.R.S.F. – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica.

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile analizei de securitate.

SCOPUL ANALIZEI DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ
•  societatea dumneavoastră intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003,
• urmează să întocmiţi un Plan de pază, iar acesta trebuie avizat de structura de  poliţie din raza dvs de activitate;
• aveţi sau urmează să întocmiţi un proiect al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar acesta trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);
evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră şi optimizează dispozitivul de pază şi sistemul tehnic de securitate;
• fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul socităţii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
• o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, împotriva infractorilor vă consiliază evaluatorul;
• recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, previn şi reduc semnificativ riscurile societatii dvs;
• măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, descurajează potenţialii infractori, chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).
Trebuie să ținem cont că securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
• cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
• în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
• în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii. (Instrucțiunea nr.9 a MAI/2013, art.4, alin.(4)).
Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:
• unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
• unităţi sau instituţii de interes public;
• instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
• magazine de arme şi muniţii;
• staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
• săli de exploatare a jocurilor de noroc;
• centre de procesare;
• casierii furnizori şi servicii de utilităţi;
• obiective industriale;
• depozite;
• instalaţii tehnologice. ( sursa : H.G. 301/2012)
Categoriile de unități pentru care au fost elaborate cerințe minime de securitate:
• unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice;
• instituţiile de creditare din categoria băncilor;
• organizaţiile cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare ce derulează activităţi cu numerar;
• casele de amanet, unităţile profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase ori magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor;
• unităţile poştale;
• staţiile de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
• spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 mp.;
• incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spaţiile în care funcţionează mai puţin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum şi în spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câştiguri;
• casieriile furnizorilor de utilităţi;
• automatele destinate tranzacţiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
• centrele de procesare a numerarului. ( sursa : H.G. 301/2012)

Pret analiza de risc la securitate fizica
Deoarece obiectivele ce pot fi supuse evaluarii asupra riscului la securitate fizica sunt atat de variate, nu putem da un pret general valabil. Pretul unei analize de risc la securitatea fizică se  stabileste prin negociere directă, între prestator şi beneficiar, fiind diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:
• obiectul de activitate al societăţii;
• suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
• numărul de angajaţi;
• valoarea aproximativă a bunurilor societăţii;
• zona de dispunere a obiectivului;
• măsurile de securitate implementate;
• numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

Echipa GOGHE CONSULTING va sta la dispozitie cu evaluator de risc autorizat si o retea de parteneri la nivel national. Cereti o oferta personalizata de pret!