Arhive categorie: Dezvoltare profesionala

Tehnician pentru Sisteme de Detectie, Supraveghere Video, Control Acces

Three Security cameras frontal viewTEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES CURS  ACREDITAT  ANC cu  aviz favorabil din partea autoritatilor de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica (I.G.P.R.-D.O.P.) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.). Cursurile noastre, prin continutul si calitatea lor, va cresc considerabil atat nivelul de pregatire cat si sansele obtinerii unui loc de munca mai bun.

DE CE SA FACI ACEST CURS  ?

1 . Pentru a-ti face propria afacere,
2 . Pentru licentierea firmei la care lucrezi,
3.  Specializare cu o cautare mare pe piata muncii.

Tehnicianul pentru sistemele de detectie, supraveghere video, control acces si monitorizare (prescurtat sisteme DSVCAM) executa instalarea diferitelor sisteme DSVCAM si mentenanta curenta a acestora la sediul beneficiarului, precum si reparatii, modificari, extinderi ale acestor sisteme. Vă oferim un pachet de formare profesionala care include:
• sesiunea de formare teoretica;
• sesiunea de formare practica ( realizarea unui proiect sub indrumarea lectorului) ;
• suportul de curs in format electronic;
* coffee-breaks în fiecare zi de curs;
* examenul de absolvire ;
* eliberarea diplomei de absolvire.
PRECIZARI:
• Cursul este structurat pe 6 module;
• Pregatirea teoretica se desfasoara la sala de curs .
• Pregatirea practica  consta in realizarea unui proiect care va fi prezentat in fata comisiei de examinare.

• EXAMENUL se desfasoara la sala de curs in data programata cu incepere de la ora 16:00;.
CONDITII DE ACCES:
• persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
• minim studii liceale ;
• certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
• să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII
• copie dupa diploma de absolvire( minim liceu cu sau fara BAC) ;
• copie buletin / carte de identitate; – copie certificat nastere,
• datele de facturare ale societatii platitoare (in cazul in care aceasta suporta plata cursului);
Perioada de desfasurare: 23 septembrie – 11 octombrie 2019 in Iasi si Bucuresti

Perioada urmatoare : 21 octombrie – 8 noiembrie 2019 in Iasi si Bucuresti

Examenul de absolvire va consta intr-o proba practica ( realizarea si prezentarea unui proiect) si o proba teoretica      ( test grila). La examenul de absolvire va fi prezenta o comisie de evaluare formata din evaluatori ai Autoritatii Nationale pentru Calificari. Cursurile incep de la ora 17,00  in zilele de luni pana vineri.

Locatie Iasi: vis-a-vis de liceul Miron Costin, strada Roman Voda 1C, scoala de soferi Auto Bya Star.
Locatie Bucuresti :Bd.IULIU MANIU nr.7, corp I etaj 2, camera 10 (APACA) Accesul este facil din toate zonele Bucureștiului, spațiul fiind situat in incinta APACA in imediata apropierii de statia de metrou Politehnica,  în imediata vecinătate a stațiilor de tramvai 1, 10, 11 si 35 ,  autobuze 136,236,336 si troleibuze 61, 62 .
  Traineri: Formatori cu o vastă experienţă în derularea proiectelor de pregătire profesională care  abordează tehnici şi metode avansate de instruire.
• Cursantii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ocupatia de Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, cod COR 352130 . Cursul este obligatoriu pentru personalul tehnic din cadrul firmelor licentitate in domeniul sistemelor de securitate, in vederea obtinerii  avizului din partea politiei, dar si pentru elaborarea proiectelor sistemelor de alarmare. De asemenea, persoanele care au absolvit acest  curs pot sa-si infiinteze firme in domeniul instalarii si intretinerii sistemelor de securitate. IMPORTANT!!! Conform art.76 din HG 301/2012, in vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societăţii trebuie sa prezinte la politie o copie certificată de pe certificatul de competenţe pentru ocupaţia “proiectant sisteme de securitate“, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate“; Dupa absolvirea cursului, se elibereaza( la cerere ) adeverinta care atesta absolvirea cursului, fiind valabila timp de 1 an ( daca din diverse motive nu puteti veni sa va ridicati certificatul de absolvire) ATENTIE ! Conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. h, costul cursurilor autorizate de A.N.C.  se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit! IMPORTANT!!! In cazul in care nu se formeaza grupa de 8-14 cursanti, cursul se amana pana se formeaza grupa.

COMPETENTE DOBANDITE 1. Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate 2. Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate 3. Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate 4. Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului 5. Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu 6. Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI) 7. Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare 8. Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie, efractie si control acces 9. Punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu 10. Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI) 11. Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de monitorizare 12. Asigurarea mentenantei si service- ului pentru sistemele de detectie, antiefractie si control acces 13. Asigurarea mentenatei si service- ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu 14. Asigurarea mentenantei si service- ului pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis (TVCI) 15. Asigurarea mentenantei si service- ului pentru sistemele de monitorizare.Evaluator de risc la securitatea fizică

security-management  “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA”
Cod COR 242115 –


Pentru dobandirea competentelor aferente ocupatiei de evaluator de risc la securitatea fizica, persoana interesata trebuie sa participe la un program de formare profesionala a adultilor.
Formarea profesională, precum şi evaluarea competenţelor pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupaţii.

Conditii de acces
Pentru a deveni evaluator de risc la securitatea fizica, orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
– sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
– sa posede cunostinte privind securitatea mecano-fizica, sistemele de alarma la efractie si jaf armat, inclusiv control al accesului si TVCI pentru aplicatii de securitate, transmiterea semnalizarilor de alarma la distanta si centrele de receptie a alarmelor, serviciile de paza si interventie, transport valori, probate prin certificat de competente profesionale.
– sa fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă documentul în care sunt identificate şi stabilite zonele funcţionale, evidenţiate bunurile şi valorile care necesită a fi protejate, vulnerabilităţile obiectivului în raport de ameninţările asociate integrităţii persoanelor sau valorilor, determinându-se măsurile de securitate care să diminueze riscurile în parametrii acceptaţi;
– sunt considerate ameninţări la adresa securităţii fizice a unei unităţi, probabilitatea de producere a faptelor penale care vizează integritatea patrimoniului deţinut de aceasta, rezultată din interpretarea indicatorilor statistici oficiali aferenţi ultimilor 3 ani, cu faptele sesizate privind actele de terorism, tâlhărie, furt, distrugere şi înşelătorie;
– pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel judeţean şi al localităţilor, de către DGPMB şi inspectoratele de poliţie judeţene şi se postează pe paginile web proprii;
– vulnerabilitatea este definită ca şi caracteristică a arhitecturii, implementării sau operării activităţii de către o unitate prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.
Stabilirea măsurilor minimale de securitate pe toate categoriile de unităţi, pe zone funcţionale din ambele perspective: securitate mecanică şi electronică
– zona de acces şi zona perimetrală;
– zona de tranzacţionare;
– zona de depozitare;
– zona de expunere;
– zona de transferuri;
– zona de procesare;
– zona echipamente de securitate;
– zona de tranzacţii cu automate bancare.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
a)   cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
b)   în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
c)   în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

COMPETENTELE PROFESIONALE dobandite in urma absolvirii cursului de EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA, sunt:

•    Aplicarea procedurilor de calitate
•    Comunicarea in domeniul riscului
•    Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitate fizica a obiectivului
•    Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica a obiectului
•    Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Analiza riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALA INCLUDE:
•    sesiunea de formare teoretica – 59 de ore;
•    sesiunea de formare practica – 61 de ore;
•    suportul de curs in format electronic;
•    examenul de absolvire;
FORMATORI
Lectorii sunt experţi în domeniu, din instituţii de invatamant şi din alte instituţii de profil, specializati in evaluarea riscului la securitatea fizica.

EVALUARE
Evaluarea finală – constă într-o probă teoretică ( test grila) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE
Participanţii care obţin media finală de cel puţin 6 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

 NOTA: 
Cursurile vor incepe numai daca se formeaza o grupa de 9-14 cursanti, dupa urmatorul program:

IASI : 12 – 30 August 2019

Locatie : Iasi, vis-a-vis de liceul Miron Costin, strada Roman Voda 1C, scoala de soferi Auto Bya Star.

 Autorizatie

EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Analiza de risc la securitatea fizică:

Ce firme au obligația obținerii acestui document până la 1 iulie 2017?

În timp ce pentru unele firme realizarea analizei de risc la securitatea fizică este obligatorie, în prezent, chiar de la momentul începerii activității, alte firme mai au timp până la 1 iulie 2017 să facă rost de acest document, care este necesar în momentul depunerii spre avizare a planului de pază al oricărei unități. Am analizat în cele ce urmează cine are efectiv această obligație, ce amenzi se pot acorda și ce prețuri sunt folosite de evaluatorii de risc.

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități:

 • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
 • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • regiile autonome;
 • companiile şi societăţile naţionale;
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

Astfel, activitățile ce țin de paza și protecția unei entități cad în sarcina instituţiilor specializate ale autorităţilor administraţiei publice sau în regim privat, proprietarilor sau deţinătorilor obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Potrivit acesteia, unitățile enumerate la începutul articolului au obligația să adopte măsuri de securitateîn formele prevăzute de Legea nr. 333/2003, completate cu măsuri procedurale, conform art. 2 alin. (1) din Normele metodologice”, pe care le-am menționat anterior.

Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică. Astfel, conform sursei citate, analiza „se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003″.

Totodată, este important de știut că analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Notă: O analiză de risc la securitatea fizică este necesară în momentul în care firma are un plan de pază și un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie să fie avizate de poliție. Pe scurt, această evaluare determină vulnerabilitățile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc.

Unele entități au timp până la 1 iulie 2017 să realizeze analiza de risc

În prezent, potrivit legislației în vigoare, toate unitățile menționate mai sus au obligația elaborării unei analize de risc la securitate fizică. Totuși, prin intermediul unei hotărâri adoptate la sfârșitul anului trecut, Guvernul a amânat, pentru unele entități, obligația elaborării unui astfel de act până la data de 1 iulie 2017.

Mai precis, termenul limită pentru îndeplinirea acestei obligații a fost amânat, până pe 1 iulie 2017 numai pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012, în timp ce unitățile înființate după această dată au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de la momentul începerii activității.

Mii de lei amendă pentru firmele care nu obțin analiza de risc

Este important de știut că firmele trebuie să efectueze o analiză de risc înaintea instituirii oricăror măsuri de securitate. Firmele care nu respectă obligația de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.

În cazul încălcării prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligaţia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică sancţiunile prevăzute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei”.

De asemenea, există trei situații în care analiza trebuie să fie revizuită, „conform art. 4 din Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne cu numărul 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor care fac obiectul Legii numarul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor”, a explicat specialistul contactat de redacția noastră. Concret, documentul se revizuiește în una dintre următoarele situaţii:

 • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

In cazul în care o societate nu implementează măsurile recomandate în analiza de risc la securitatea fizică sau le implementează parţialpot fi aplicate prevederile art. 2 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 (republicată), sancţionat de art. 4 lit. c) din HG nr. 301/2012 cu modificările şi completările ulterioare”. Concret, această contravenție se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Măsurilor stabilite prin analizele de risc la securitatea fizică se face „prin controalele efectuate de către poliţiştii cu atribuţii în domeniul sistemelor de securitate”.

Principalele etape în realizarea unei analize de risc

O analiză de risc la securitatea fizică, cu ajutorul căreia se identifică riscurile, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia, pornește de la identificarea riscului. Mai precis, de la definirea parametrilor interni și externi care pot genera riscuri la securitatea fizică a unității. Potrivit unei firme specializate în acest domeniu, teamrisk.ro, scopul primei etape este să genereze o listă a tuturor evenimentelor care ar putea preveni realizarea obiectivelor.

După alegerea metodei și a instrumentelor de lucru, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc.

Urmează cea de-a treia etapă, evaluarea riscului, în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de început.

Ultima etapă este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, în acest moment se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Ce documente sunt necesare 

În momentul solicitării unei oferte pentru realizarea analizei de risc, unii evaluatori cer informații referitoare la tipul firmei sau al unității.

De exemplu, potrivit evaluator-risc.ro, pot fi cerute informații diferite în funcție de tipul unitpții: pentru unitățile de interes public, unitățile de creditare (bancară sau non-bancară), ATM-uri, centre de procesare, case de schimb valutar, case de amanet, magazine de bijuterii, magazine de arme și muniții, unități poștale, stații tip PECO, spații comerciale mai mici de 500 mp, respectiv mai mari de 500 mp, săli de jocuri și casierii furnizori utilități.

De asemenea, un element important îl reprezintă și numărul de unități pentru care este solicitată evaluarea, precum și suprafața sediului și caracteristicile acestuia (sediu nou, sediu existent care are măsuri de securitate implementate sau sediu existent care nu are măsuri de securitate implementate).

Pentru analiza de risc la securitatea fizică sunt necesare mai multe documente (dar nu numai):

 • certificat de înregistrare al societăţii;
 • certificat constatator;
 • acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);
 • extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil;
 • schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;
 • autorizații legale;
 • instrucțiuni și proceduri PSI și SU;
 • contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);
 • instrucțiuni și proceduri de mediu;
 • instrucțiuni/proceduri de acces;
 • planuri, instucțiuni și proceduri securitate;
 • existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;
 • licențe pentru societatea de pază;
 • contract de monitorizare și intervenție;
 • contract de pază;
 • plan pază;
 • contract de monitorizare video;
 • aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);
 • licență societate instalare sisteme tehnice;
 • proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc.);
 • planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);
 • registru de riscuri;
 • plan de management al riscului.

Cât costă realizarea unei analize de risc

Reglementările aflate în vigoare nu stabilesc un preț fix pe care îl poate cere un evaluator pentru realizarea unei analize de risc la securitatea fizică, iar prețul variază  pentru un punct de lucru mic, de maxim 50 m2, sau pentru spații mai mari de 100 m2 și pentru spațiile ce depășesc 200 m2  în funcție de domeniul de activitate și numărul de angajați.

Printre factorii care pot să influențeze prețul pentru analiza de risc se numără suprafața obiectivului (prețul pentru o casă de amanet sau un birou va fi mai mic decât prețul pentru un depozit), complexitatea activității (evaluarea unui spațiu în care se vând băuturi alcoolice va fi mai simplă decât evaluarea unui spațiu în care se asamblează mașini) şi locul unde este amplasat obiectivul (la prețul pentru realizarea unei analize de risc se adaugă costurile deplasării).