Evaluator de risc la securitatea fizică

security-management  “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA”
Cod COR 242115 –


Pentru dobandirea competentelor aferente ocupatiei de evaluator de risc la securitatea fizica, persoana interesata trebuie sa participe la un program de formare profesionala a adultilor.
Formarea profesională, precum şi evaluarea competenţelor pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupaţii.

Conditii de acces
Pentru a deveni evaluator de risc la securitatea fizica, orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
– sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
– sa posede cunostinte privind securitatea mecano-fizica, sistemele de alarma la efractie si jaf armat, inclusiv control al accesului si TVCI pentru aplicatii de securitate, transmiterea semnalizarilor de alarma la distanta si centrele de receptie a alarmelor, serviciile de paza si interventie, transport valori, probate prin certificat de competente profesionale.
– sa fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă documentul în care sunt identificate şi stabilite zonele funcţionale, evidenţiate bunurile şi valorile care necesită a fi protejate, vulnerabilităţile obiectivului în raport de ameninţările asociate integrităţii persoanelor sau valorilor, determinându-se măsurile de securitate care să diminueze riscurile în parametrii acceptaţi;
– sunt considerate ameninţări la adresa securităţii fizice a unei unităţi, probabilitatea de producere a faptelor penale care vizează integritatea patrimoniului deţinut de aceasta, rezultată din interpretarea indicatorilor statistici oficiali aferenţi ultimilor 3 ani, cu faptele sesizate privind actele de terorism, tâlhărie, furt, distrugere şi înşelătorie;
– pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel judeţean şi al localităţilor, de către DGPMB şi inspectoratele de poliţie judeţene şi se postează pe paginile web proprii;
– vulnerabilitatea este definită ca şi caracteristică a arhitecturii, implementării sau operării activităţii de către o unitate prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.
Stabilirea măsurilor minimale de securitate pe toate categoriile de unităţi, pe zone funcţionale din ambele perspective: securitate mecanică şi electronică
– zona de acces şi zona perimetrală;
– zona de tranzacţionare;
– zona de depozitare;
– zona de expunere;
– zona de transferuri;
– zona de procesare;
– zona echipamente de securitate;
– zona de tranzacţii cu automate bancare.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
a)   cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
b)   în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
c)   în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

COMPETENTELE PROFESIONALE dobandite in urma absolvirii cursului de EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA, sunt:

•    Aplicarea procedurilor de calitate
•    Comunicarea in domeniul riscului
•    Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitate fizica a obiectivului
•    Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica a obiectului
•    Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Analiza riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului
•    Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALA INCLUDE:
•    sesiunea de formare teoretica – 59 de ore;
•    sesiunea de formare practica – 61 de ore;
•    suportul de curs in format electronic;
•    examenul de absolvire;
FORMATORI
Lectorii sunt experţi în domeniu, din instituţii de invatamant şi din alte instituţii de profil, specializati in evaluarea riscului la securitatea fizica.

EVALUARE
Evaluarea finală – constă într-o probă teoretică ( test grila) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE
Participanţii care obţin media finală de cel puţin 6 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

 NOTA: 
Cursurile vor incepe numai daca se formeaza o grupa de 9-14 cursanti, dupa urmatorul program:

IASI : 20 Iunie 2022 – 08 Iulie 2022

Locatie : Iasi, vis-a-vis de liceul Miron Costin, strada Roman Voda 1C, scoala de soferi Auto Bya Star.

 Autorizatie