Dispecer centru de alarma

pompierii_dispeceri      DISPECER CENTRU DE ALARMA 

  Cursul este autorizat A.N.C . Cursul DISPECER CENTRU DE ALARMA, este un curs de formare profesională – tip specializare. Activităţile practice sunt destinate fundamentării unor concepte, întocmirii unor algoritmi şi metode de lucru, interpretării semnalelor înregistrate în dispecerat, coordonării echipajelor de intervenţie şi cooperării cu autorităţile. Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului. Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, avizată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică sub nr. 344.429/S3/TL/23.11.2012 şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. ATENTIE!!! Cerinte obligatorii, potrivit H.G. nr. 301/2012 ! Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului. CONDIŢII DE ACCES: 1. persoanelor cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 2. minim studii medii( liceu ); 3. certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic; 4. să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Având în vedere Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi ale standardului ocupaţional menţionat, a rezultat că dispecerul centru de alarmă trebuie să posede următoarele competenţe specifice:

  1. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de monitorizare ;
  2. Identificarea situaţiilor în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat ;
  3. Coordonarea acţiunii echipajelor mobile;
  4. Întocmirea raportului sinteză pentru tura încheiată.

Adresabilitate : Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de paza si protectie, cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa le confere securitate comunicatiilor, personalului si documentelor. Dispecerul centrului de alarmă: este persoana care urmăreşte permanent informaţiile primite de la sistemele tehnice de semnalizare si avertizare efracţie/incendiu, le analizează şi raportează în funcţie de tipul evenimentului, de protocolul încheiat cu beneficiarul şi funcţie de prevederile legale în domeniu.Este angajat în firma ce oferă servicii de dispecerizare. OBIECTIVE GENERALE La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) Să aplice normele de sănătate şi securitate în muncă b) Să aplice normele de protecţie a mediului c) Să menţină relaţii de muncă eficace d) Să verifice starea de funcţionare a echipamentelor de monitorizare e) Să identifice situaţiile în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat f)  Să coordoneze acţiunile echipajelor mobile g) Să întocmească raportul sinteză pentru tura încheiată Ocupaţia dispecer centru de alarmă este practicată în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie/companiilor de securitate.

Perioada de desfasurare: 24.05.2021-04.06.2021 in IASI

Locatie: IASI : în zona liceului Miron Costin

Examenul de absolvire  consta intr-o proba practica ( realizarea si prezentarea unui proiect) si o proba teoretica ( test grila). La examenul de absolvire va fi prezenta o comisie de evaluare formata din evaluatori ai Autoritatii Nationale pentru Calificari. Cursurile incep de la ora 16,30 in zilele de luni-vineri. IMPORTANT: cursul se va desfasura în perioada mentionata doar în situatia în care se va completa o grupa de 10-12 participanti.În caz contrar, acesta se va amâna pâna la completarea grupei. Pret promotional

PERIOADA LOCATIA ADRESA
24 mai-04 Iunie 2021 IASI in zona liceului Miron Costin